تفاهم نامه

2017-02-21

پیش نویس تفاهم نامه همکاری انجمن طراحی و معماری و بانک مسکن

پیش نویس تفاهم نامه همکاری انجمن طراحی و معماری و بانک مسکن با حضور نمایندگان بانک مسکن خانم مریم ولد بیگی و مهندس سیدکاظم سیدمراد رئیس […]
2017-02-18

پیش نویس تفاهم نامه همکاری انجمن طراحی و معماری و بانک مسکن

پیش نویس تفاهم نامه همکاری انجمن طراحی و معماری و بانک مسکن با حضور نمایندگان بانک مسکن خانم مریم ولد بیگی و مهندس سیدکاظم سیدمراد رئیس […]
2017-01-25

گزارش تصویری مراسم رونمایی از سامانه ساختمان های ماندگار

مراسم رونمایی از سامانه ساختمان های ماندگار در مورخ 1395/11/5 در انجمن صنفی طراحی و معماری با حضور فعالین و معماران مطرح کشور برگزار گردید . […]
2016-04-12

انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت صدر استون

 انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت صدر استون تفاهم نامه ای به منظور گسترش همکاری های مشترک صنفی و اقتصادی  در […]
2016-04-07

انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت طرح پردازان صنعت آريا( ساجيران)

این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاری های مشترک صنفی و اقتصادی در راستای بهرمندی از پتانسیلهای موجود در مراکز یکدیگر بین انجمن صنفی طراحی ، […]
2016-04-06

انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت افراگستراقلیم پارس

انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت افراگستر اقلیمپارس تفاهم نامه  ای به منظور گسترش همکاری های مشترک صنفی و اقتصادی […]
2016-02-16

انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و گروه بین المللی یکتا طرح مانی (YTM) تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و گروه بین المللی یکتا طرح مانی (YTM) تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند که برمبنای […]
2016-02-14

 تفاهم نامه همکاری انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت نگار همراه

انجمن صنفی طراحی، معماری و شرکت نگار همراه تفاهم‌نامه مشترک امضا کردند. انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و شرکت […]
2016-02-07

تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن صنفی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور «اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

انجمن صنفی طراحی، معماری و سازمان فنی و حرفه‌ای استان تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر […]