Uncategorized @fa

2018-08-04

نقش سندیکاها و تشکل های صنفی برای برون رفت از شرایط امروز کشور

از دیرباز که در کشور ایران مشاغل مختلف شکل گرفت، تقریباً مشاغل شبیه بهم در یک مکان جمع می شدند. مثل راسته کفّاش ها، راسته بزّاز […]
2018-07-02

آیین اعطای نخستین نشان ساختمان ماندگار برگزار شد

آیین اعطای نخستین نشان ساختمان ماندگار برگزار شد / بهره برداری از اولین ساختمان ماندگار در تهران آیین اعطای نخستین نشان ساختمان با حضور اساتید برجسته […]
2018-02-07

چهارمین همایش ملی معماری در تهران برگزار می شود

با مشارکت انجمن طراحی و معماری تهران: چهارمین همایش ملی معماری در تهران برگزار می شود چهارمین همایش ملی معماری با حضور چهره های ماندگار هنر […]
2018-01-17

برگزاری ورکشاپ تخصصی راه کارهای موفقیت در مذاکره با کارفرما

رضا نژاد خبر داد: برگزاری ورکشاپ تخصصی راه کارهای موفقیت در مذاکره با کارفرما رئیس کمیته آموزش انجمن طراحی و معماری تهران از برگزاری ورکشاپ تخصصی […]
2018-01-13

انجمن طراحی و معماری تهران می تواند افراد متخصص تربیت کند

دبیر سمپزیوم معماری پویا: انجمن طراحی و معماری تهران می تواند افراد متخصص تربیت کند دبیر دومین سمپزیوم معماری پویا گفت: انجمن طراحی و معماری تهران […]
2018-01-13

انجمن طراحی و معماری تهران رویکردی علمی و تخصصی دارد

رئیس انجمن طراحی و معماری شهر تهران: انجمن طراحی و معماری تهران رویکردی علمی و تخصصی دارد رئیس انجمن طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی […]
2018-01-13

کیوسک های اطلاع رسانی هوشمند کنز
2017-10-31

anjomn

2017-07-23

برگزاری مجمع

آگهی برگزاری مجامع فوق العاده و عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی طراحی،معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران بدیوسیله از کلیه اعضای انجمن […]