انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی

انجمن صنفی کارفرمایی  طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران با هدف حمایت صنفی و ساماندهی اعضا و مهندسین معمار و کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در این زمینه های طراحی و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان فعالیت دارند، تاسیس و در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت رسیده است.

آخرین اخبار

قبلی
بعدی

معماری فرهنگی دیرینه در بین ایرانیان!

انجمن معماری همیار شما

خدمات ما

همکاری

استعلام و اعتبار عضویت

سامانه ثبت طرح

قبلی
بعدی

هدف انجمن

این انجمن سعی دارد برنامه ویژه ای جهت آموزش و پروش و کشف استعداد های کودکان و نوجوانان آینده ایران عزیزمان را اجرا نماید و بعنوان عضویت افتخاری و یاور انجمن طراحی و معماری ایران هدایت و حمایت گردند.

آخرین مطالب