رویدادهای معتبر  Accredited Events

بخش مهمی از فعالیت های معماران برای بالا بردن کیفیت و کمیت خدمات دفاتر معماری  ، هماهنگی و معرفی دستاوردهایشان دربازار کار و سرمایه ، دسترسی و آگاهی از آخرین متریال ها و سیستمهای  صنعت ساختمان با شرکت در رویدادهای مختلف معماری است . این رویدادها اعم از همایش ها ، نمایشگاه ها ، کلاس ها و ورکشاپ های آموزشی بطور منظم توسط تیم انجمن صنفی رصد شده  و از میان آن ها ، رویدادهای معتبر از نگاه انجمن گلچین میشود و در این بخش قرار میگیرد . همچنین مجموعه ها و ارگانهای مختلف برای معرفی رویداد خویش در این بخش میتوانند با روابط عمومی انجمن تماس برقرار کنند .