مراسم رونمایی از سامانه ساختمان های ماندگار در مورخ 1395/11/5 در انجمن صنفی طراحی و معماری با حضور فعالین و معماران مطرح کشور برگزار گردید . در این مراسم ابتدا نشست خبری با حضور روزنامه ها و رسانه های معتبر در سالن اجتماعات انجمن کشور برگزار گردید.
در این نشست ابتدا مهندس سید کاظم سید مراد رئیس انجمن از برنامه های انجمن و حمایت های صنفی فعالین و همچنین از کمپین حقوق و ثبت آثار معماری من صحبت نمودند و حمایت خود را از سامانه ساختمان های ماندگار که توسط شرکت مهندسی بارادکاما به مدیریت مهندس علی رضا کریم با انعقاد تفاهم نامه همکاری اعلام نمودند و پس از آن آقای مهندس کریم در مورد نیاز ها و ساختار این سامانه در نشست خبری با خبرنگاران به گفتگو نشست و سپس از آن مراسم با حضور کلیه مهمانان تشکیل گردید .

 

 

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048
poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048
poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048