گزارش تصویری مراسم رونمایی از سامانه ساختمان های ماندگار