گزارش تصویری از بازدید و مذاکره  اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری از تالار بورس کالا در سلیمانیه عراق به منظور افتتاح شعبه دوم دفتر مرکزی انجمن صنفی در سلیمانیه عراق

 

 

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048

poster20161017134048