«معماری پایدار» یک فرهنگ است، بسازبفروش‌ها درکی از معماری پایدار ندارند