2659

زمان برگزاری همایش:سه شنبه 15 دیماه 94

زمان اتمام همایش:چهارشنبه 16 دیماه 94

محل برگزاری:سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما

شماره های تماس:88822225داخلی109-114