یادداشـت مدیر روابط عمومی انجمـن صنفی

روابط عمومی را، در تعریفی اولیه، هنر مردمداری و مدیریت ارتباط دوسویه دانسته اند؛ ارتباط بین یک مجموعه یا گروه با فرد یا افراد و یا گروه ها و مجموعه های دیگر. مسئولیت بخش روابط عمومی در حقیقت آماده سازی بستر ارتباط است. روابط عمومی چشم، گوش، زبان و آئینه تمام نمای یک سازمان، نهاد، و یا صنف است.

در عصری که همه موقعیت ها و فرصت ها بر مدار ارتباطات اجتماعی می چرخد، هر سازمان، نهاد یا شرکتی می بایست اطــلاع رســانی و پاسخگـویـی را همچـــون  مأموریت های اصلی خود بداند تا بتواند «افکار عمومی را روشن کند» و این مهم تنها از عهده ی بخش روابط عمومی آن نهاد صورت می پذیرد.

در مورد یک انجمن صنفی، انتشار به موقع اخبار و گزارش  عملکرد و فعالیت ها، ارائه ی جزوه های مناسب و اطلاع رسانی شفاف به اعضای آن از دیگر وظایف روابط عمومی است. در این میان، اتخاذ تاکتیک های اصولی و منطقی، نوآوری در ارائه ی فعالیت ها و برقراری ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با اشخاص و گروه ها از طریق روابط عمومی در تحصیل رضایت مخاطبان تأثیری انکارناپذیر و مهم دارد. بی جهت نیست که در دنیای امروز روابط عمومی را هنر هشتم و دستاورد قرن بیستم خوانده اند.

واحد روابط عمومی «انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران» در همین چهارچوب و مطابق با تعاریف فوق، اهداف و وظایفی را در دستور کار قرار داده که به اختصار از این قرار است:

الف) تأسیس کتابخانه و تهیه ی بانک کاتالوگ و بروشورهای شرکتهای معتبر عضو انجمن

ب) جمع آوری و تمرکز اطلاعاتی و اخبار مربوط به فعاليت ها، اقدامات، طرح ها و برنامه های دستگاه مربوط، به منظور تنظيم سياست های خبری و تبليغاتی، اجرای طرح های انتشاراتی و آماده کردن اذهان عمومی با توجه به خط مشی کلی، از طریق:

– شرکت در گردهمايی ها

– جمع آوری هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط و ضروری

– ارتباط مستقيم با عموم

– ارتباط مستمر با جرايد و رسانه های گروهی

ج) فراهم آوردن زمینه ی ارتباطی کارا و متقابل بین انجمن و مخاطبان دستگاه مربوطه، از طريق:

– برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی

– برگزاری ملاقات های عمومی

– تهيه و تدوين اخبار، بيانيه ها، اطلاعيه ها، آگهي ها و پيام های انجمن و سپس فراهم آوردن مقدمات انتشار و انعکاس آن در رسانه های گروهی

د) پيگيری تحقق به موقع وعده های مسئولان دستگاه مربوطه و انعکاس نتايج آن در داخل و خارج انجمن

ج) بررسی مطالب مطروحه ی مرتبط  مستقیم یا غیرمستقیم  با فعالیت های انجمن در رسانه های گروهی و مجامع عمومی با هدف اطلاع رسانی و پاسخ گويی در صورت لزوم

ه) انعکاس فعاليت ها، برنامه ها و طرح های انجمن به عموم، از طریق:

– برپايی نمايشگاه

– انتشار نشريه ی داخلی در چهارچوب قوانين مصوب

– تهيه ی عکس، اسلايد و فيلم از فعاليت های انجمن و ايجاد آرشيو سمعی و بصری

– انتشار عملکرد دستگاه های مرتبط در چهارچوب قوانين مصوب

– نظارت بر اجرای امور انتشاراتی انجمن

– ايجاد و اداره ی کتابخانه و آرشيو اطلاعاتی و مطبوعاتی

– برگزاری برنامه های فرهنگی، تبليغی و هنری

و) بررسی ديدگاه ها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظايف محوله و ارائه ی نتايج آن به مسئولان دستگاه های مربوطه با هدف اتخاذ روش های مطلوب و تدوين طرح ها و برنامه های جدید

ز) تحليل و توجيه برنامه های اجرايی برای روشن شدن اذهان عمومی

ح) مشارکت و برنامه ريزی جهت برگزاری همايش ها، نمايشگاه ها و ميهماني های رسمی

ط) همکاری و پاسخ گویی به ارجاعات ساير کميته ها

جمعی ممکن نبوده است. گروه های دائمی یا موقتی بی شماری در قالب های متنوع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، پزشکی، بهداشتی و ورزشی تنها بر اساس همین حقیقت ساده شکل گرفته اند که همه چیز را همگان دانند.

کمیسیون علمی، تحقیقی و پژوهشی انجمن صنفی کارفرمایی «طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران» به منظور توسعه و گسترش ارتباط و پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار کار و ایجاد روابط حسنه بین اعضای خود برنامه ریزی را آغاز و مأموریت هایی را طراحی و اجرا کرده است که اهم آن را در اینجا ملاحظه می کنید. می کوشیم طی هر ماه گزارش و عملکرد این کمیسیون را از طریق خبرنامه ی رسمی انجمن و سایت دکور ایران به اطلاع شما همکاران و همراهان عزیز برسانیم. و همچنین از کلیه ی اساتید و صاحبان صنعت و فعالان این صنف دعوت می کنیم که ما را در این مسئولیت بزرگ یاری کنند.

– همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها و اشخاص علاقمند به پیشبرد فعالیت ها و اهداف انجمن

– ایجاد روابط مفید، کارا و حسنه بین اعضا

– ملزم نمودن تمامی اعضای انجمن به مراعات اصول فنی و استانداردهای تدوین شده ی ملی و یا دستیابی به استانداردهای بین المللی مربوط به هر یک از تولیدات و تعهدات خود (شامل پیمان‌ها و قراردادهای منعقد شده در داخل و خارج از کشور)

– اثبات و معرفی توانایی های بالقوه ی شرکت های عضو و فعال در زمینه های صنعت، تولید و خدمات به سازمان های مربوطه و افکار عمومی

– مدیریت و سازماندهیِ همکاری های متقابل شرکت های داخلی و استفاده ی آن ها از امکانات یکدیگر

– تأسیس کتابخانه و تهیه ی بانک کاتالوگ و بروشورهای شرکت های معتبر عضو انجمن

– معرفی دانشجویان رشته های مرتبط با فعالیت های انجمن به اعضای آن با هدف کارآموزی، با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و ارتباط نزدیک با دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاهها.

– ایجاد امکانات آموزشی و رفاهی برای اعضای انجمن و خانواده های آن ها

– برنامه ریزی برای ارتقای بهره وری منابع، افزایش ظرفیت تولید و انتقال نوآوری های تکنولوژیک

– جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره ی مشکلات، شناخت نیازها و تعیین الویت ها

–  برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی

–  همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برای ارتقای سطح آموزش اعضا، از طریق:

الف) شرکت در جلسات مهم دستگاه

ب) ارتباط مستقيم و مستمر با مسئولان

– فراهم آوردن زمینه ی ارتباطی کارا و متقابل بین انجمن و مخاطبان دستگاه مربوطه از طريق

الف) برگزاری ملاقات های عمومی

ب) برقراری ارتباط با دیگر سازمان های دولتی و ساير قوا و نهادها و بنيادهای مرتبط

  انعکاس فعاليت ها، برنامه ها و طرح های انجمن به عموم، از طريق:

الف) برپايی نمايشگاه

ب) برقراری ارتباط با ساير انجمن های صنفی به منظور تبادل اطلاعات و همکاري های متقابل