تجهیز این هتل پنج ستاره با پانل های خورشیدی ثابت کرد که لوکس بودن ساختمان مانعی بر سر معماری پایدار نیست. هتل Finolhu توسط  یوجی زاماکی به گونه ای طراحی شده که کمترین اثر مخرب را بر محیط زیست بکر منطقه بگذارد. ایده ی اولیه ی طراحی این بود که این هتل زیبا خود بتواند انرژی خود را تأمین کند. ش