برای عضویت دو راه آسان وجود دارد :

1- حضوری :

متقاضی فرمهای مربوطه را از سایت انجمن دانلود نماید و پس از تکمیل مدارک به دفتر انجمن مراجعه نماید

آدرس » خیابان فرشته ، ابتدای خیابان آقا بزرگی ، خیابان  قربان سعیدی ، پلاک 19

2- غیر حضوری :

متقاضی فرم های مربوطه را از سایت انجمن دانلود نماید و سپس کلیه مدارک لازمه را به امیل انجمن ارسال نماید

نشانی ایمل :

 هزینه های سالیانه عضویت برای سال 1395

جهت متقاضیان عضویت های ناپیوسته ، پیوسته و وابسته :

مبلع 10.000.000 ریال بابت ورودیه ( برای یک بار)

مبلغ 2.500.000 ریال بابت حق عضویت سالانه

شماره حساب بانکی انجمن : 

حساب بانک سامان  به شماره : 1  – 2026953 – 40 – 881   ویا شماره کارت  7602 1889 8610 6219 به نام انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران .( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سامان )

جهت متقاضیان پیشکسوت علمی ، افتخاری

با توجه به هویت و سابقه این دوستان انجمن هیچگونه هزینه ای دریافت نمی نماید .