برگزیده بخش طراحی داخلی / نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان