منتخبین گالری معماران جوان نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان بخش تقدیر ویژه هیئت داوران (آبان ۹۸)