رئیس انجمن معماری شهر تهران: نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان برگزار می شود