کمیته شهر سازی شورای اسلامی شهر تهران با همکاری کمسیون عمران و شهرسازی بنیاد امید ایرانیان برگزار می کند.

با توجه به محدودیت ظرفیت جهت شرکت در برنامه، نام و نام خانوادگی خود را به شماره 500020605767 پیامک کنید.

تاریخ برگزاری : دوشنبه 97/06/12 از ساعت 9 الی 13

محل برگزاری : فرهنگسرای ابن سینا