انجمن صنفی طراحی و معماری در راستای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظورحفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان از کلیه شاغلین در حرفه یا صنعت طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی با ارائه ی مدرک معتبر مبنی بر اشتغال در شغل مربوط، با شرایط و مقررات قانون کار عضو می پذیرد.

نمونه پروانه ی عضویت:

 

مزایای عضویت:

۱ – ثبت مشخصات فردی در بانک اطلاعات اعضای انجمن و صدور پروانه عضویت، که مبین به فعالیت حرفه ای  بودن اعضاء است و تأییدی رسمی است از طرف وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی و همچنین  مجوزی است جهت تاسیس دفتر کار که مورد تایید سازمانها و ارگانهای ذی صلاح می باشد که این مهم، یکی از بزرگترین مزایای عضویت درانجمن می باشد.

۲ – امکان استفاده از تسهیلات و امتیازات ویژه اعضاء بر اساس آئین‌نامه تسهیلات انجمن، شامل:
•    ثبت آثار طراحی و معماری در سامانه ملی انجمن و ارائه گواهینامه معتبر ثبت پروژه
•    معرفی اعضاء به بانک جهت دریافت تسهیلات کار آفرینی
•    انجام داوری در امور قرادادها اعضاء
•    ارائه  معرفی نامه و توصیه نامه به کارفرمایان اعضاء
•    معرفی پروژه، به اعضای فعال انجمن
•    حمایت انجمن از طرح و ایده های جدید
•    صدور مجوز استفاده لوگوی انجمن در اوراق اداری اعضاء
•    ارائه مشاوره حقوقی به اعضاء
•    ارائه مشاور کسب و کار
•    چاپ مقالات اعضاء در خبرنامه و وب سایت انجمن

۳ – امکان استفاده از خدمات آموزشی ، رفاهی و درمانی انجمن شامل:
•    تشویق و حمایت از شرکت در همایش‌های داخلی و کنفرانس‌های بین‌المللی
•    دعوت vip اعضای انجمن در نشست ها و میتینگ ها
•    تخصیص سهمیه و کمک هزینه سفرهای تجاری و صنفی
•    تخفیف از خرید محصولات نمایشگاه دائمی انجمن
•    تخفیف در روادید و همایش های انجمن
•    اشتراک رایگان در خبر نامه انجمن
•    ارائه خدمات رفاهی، درمانی، پزشکی ( بیمه تکمیلی)