دهمین دوره آموزشی معماری کودک در تهران برگزار می شود