سرپرست آکادمی معماری کودکان:

دهمین دوره آموزشی معماری کودک در تهران برگزار می شود

سرپرست آکادمی معماری کودکان از برگزاری دهمین دوره معماری کودک همزمان با دوم بهمن ماه سال جاری در تهران خبر داد

به گزارش روابط عمومی انجمن طراحی و معماری تهران، نیکی حاجی لویی اظهار داشت: دهمین دوره آموزشی معماری کودک با حضور جمعی از مسئولین سازمان بهزیستی استان تهران و مدیر انجمن معماری شهر تهران در محل مهد شادان برگزار می شود.
وی بیان کرد: این دوره آموزشی برای کودکان چهار تا شش سال به صورت هفتگی در دوازده جلسه چهل و پنج دقیقه ای برگزار خواهد شد.
حاجی لویی با بیان این که برنامه آموزشی بر پایه این اصل اساسی شکل گرفته که آموزش به کودک باید از راه تفکر بصری، حل مسئله، تفکر خلاق، واکنش‌های گروه و مهارت برقراری ارتباط انجام گیرد، افزود: آموزش معماری به کودکان ابزاری است که انگيزه کودکان را برای آشنایی با ایده‌های نو افزایش می‌دهد.
طراح دروس معماری کودک گفت: به بیان دیگر در اين روش تاکید بر خروجی نهايی نيست بلكه آنچه بیشترین اهمیت را دارد خود فرآيند يادگيری است.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند آموزش معماری به کودکان همچنین به این می پردازیم که چگونه می‌توان فضاها را در ساختمان از هم متمایز کرد و از طبيعت برای كشف ايده‌های نو بهره گرفت.
حاجی لویی عنوان کرد: این دوره همزمان با 2 بهمن ماه سال جاری در محل مهد شادان واقع در خیابان عمار نیاوران برگزار خواهد شد.