نشست و هم اندیشی کارگروه معماران و طراحان داخلی با موضوع بررسی و بهبود ارزش حرفه ای معماران، حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی اعضاء در سالن اجتماعات انجمن برگزار گردید .