چهارمین میتینگ انجمن طراحی و معماری با حضور سازندگان ، طراحان ، معماران و همچنین مدیران صنایع در نمایشگاه دائمی انجمن، توسط شرکت شودر برگزار گردید .
از کلیه دوستان و همکاران محترم که در این مراسم حضور داشته و همراهی نمودند کمال تشکر را داریم و همچنین از مجموعه معظم شودر آقای قره داغی و سرکار خانم قره داغی که میزبان این میتینک بوده اند نیز تشکر و قدردانی می نماییم .

روابط عمومی انجمن