چهارمین میتینگ انجمن معماری با همکاری شرکت شودر در روز چهارشنبه 26 بهمن 1395 در نمایشگاه دائمی انجمن معماری برگزار میگردد .

با توجه به ظرفیت محدود 50 نفر لطفا در صورت تمایل به حضور با دفتر انجمن صنفی کارفرمایی معماری داخلی تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی انجمن صنفی معماری –  02126602659