پنجمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن از تاریخ 1395/10/25 الی 1395/10/28 طی مدت چهار روز در محل نمایشگاه دائمی بین المللی تهران برپا شد و کارگاه آموزشی در روز 26 دی ماه 1395 توسط انجمن با همکاری مرکز معماری برگزار گردید .
انجمن صنفی طراحی و معماری جهت حمایت و صیانت معماران و طراحان کمپین حقوق و ثبت آثار معماری من را رونمایی و اجرا نمود و در طی مدت 4 روز 280 نفر عضو کمپین شدند که با استقبال معماران و طراحان و فعالین صنف قرار گرفت .