اولین نشست توسعه و ترویج معماری کودکان و نوجوانان با حضور کارشناسان و مربیان مهد های کودک به مدیریت انجمن صنفی طراحی و معماری در تاریخ 8 دی ماه 1395 در سالن اجتماعات انجمن برگزار گردید .