<

انجمن صنفی طراحی و معاری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران، جهت توسعه و ترویج معماری کودکان و نوجوانان در مهدهای کودک اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است.
لذا از کلیه علاقمندان و مشارکت کنندگان در این طرح دعوت می گردد در اولین جلسه توسعه و ترویج معماری کودکان و نوجوان در مهدهای کودک در تاریخ 95/10/8ساعت 15 الی 17 شرکت و نسبت به همکاری خود در این طرح اعلام آمادگی نمایند.