دومین جلسه مدیران نمایشگاه دائمی در مورخ 29/9/1395 راس ساعت16 در سالن اجتماعات انجمن برگزارگردید .
در این جلسه ابتدا گزارش از فعالیت های جاری توسط مهندس سید کاظم سید مراد ارائه گردید و سپس جلسه فوق با دستور موارد زیر آغاز گردید:
  1. نظرسنجی جهت برگزاری جلسات مدون در سطح کارشناسان فروش و روابط عمومی
  2. بررسی برگزاری میتینگ های کاربردی (( دورهمی ))
  3. هدف گزاری جهت اجرای جشنواره فروش
  • پس از قرائت دستور جلسه ، آقای امید صدری مدیریت شرکت صدرستون از برگزاری میتینگ و بازخورد دعوت طراحان و معماران صحبت نمودند و رضایت خود را نسبت به ادامه این میتینگ و دورهمی های فعالین صنف، مطرح نمودند..
  • آقای بطهایی مدیر شرکت پیشران انرژی جهت حمایت و آموزش کاهش هزینه های انرژی و کاهش تولید و جلوگیری از انتشار آلاینده های زیست محیطی ، طرحی را بیان نمودند که باهمکاری انجمن فراخوان های مربوطه تهیه و انتشار یابد و از ظرفیت های سرای محله مناطق مختلف نیز استفاده شود .
  • در دومین جلسه مدیران موافقت گردید تا از جامعه طراحان و معماران حمایت شود و انجمن اعلام آمادگی خود را جهت در اختیار گذاشتن متریال های موجود و مورد استفاده در طرح ها و ایده های طراحان فراهم آورد و نیز فضای مناسب جهت اجرای پروژه ها را به عهده گرفته است و همچنین موافقت گردید که اساسنامه نمایشگاه انجمن تنظیم و در شورای مدیران نمایشگاه تدوین گردد ، وهمچنین موافقت گردید که انجمن نسبت به چاپ خبرنامه شماره سوم اقدام و شرایط لازم را برنامه ریزی و فراهم آورد .