هشتمین دوره نمایشگاه تخصصی ساختمان، معماری و دکوراسیون