مراسم افتتاحیه نمایشگاه دائمی انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون