جايزه معمارى بین المللی آقاخان هر سه سال يك بار به بهترين اثار معمارى، معمارى منظر و نگهدارى ابنيه تاريخى سرزمينهايى كه در آنها مسلمانان حضور پر معنايى دارند تعلق مى گيرد. اين جايزه از اعتبار بسيار زيادى برخوردار است و شركت كنندگان در آن بسيار كثير هستند. امسال نیز سه پروژه از ايران در ليست ١٩ پروژه فيناليست این مسابقه ی بزرگ قرار گرفته اند كه موجب رضايت همه ايرانيان علاقمند به فرهنگ و هنر است.
نكته جالب كه نظر جهانيان را به خود جلب كرده است اين است كه سه طراح بانوی ایرانی، خانم حبيبه مجد آبادى و ليلا عراقيان و شهناز نادر اصفهانى در اين ليست هستند٠
مرکز معماری ایران نیز به عنوان نخستین نهاد آموزشی و تخصصی معماری در کشور از این انتخاب حمایت کرد.
شایان ذکر است پروژه هاى راه يافته به مرحله نهايى، خانه چهل گره كار حبيبه مجد آبادى و عليرضا مشهدى ميرزا، پل طبيعت كار خانم ليلا عراقيان و عليرضا بهزادى و خانه منوچهرى ها اثر اكبر حلى و شهناز نادر اصفهانى در كاشان است.