طراحی این صندلی بسیار ساده وراحت میتواند با هر فضا و در هر وضعیت انطباق پیدا کند.

جنس آن از موادی مانند چوب، فلز و یا پلاستیک باشد. قطعات متحرک و بادوام آن میتواند به راحتی در اشکال مختلف و با کاربریهای متفاوت بنا بر نیاز، مورد استفاده  قرار گیرد.

این سازه شکیل میتواند یک صندلی زیبا، یک نیمکت فانتزی و یا یک میز دم دستی باشد.

comfortable-transformable-chair-of-organic-materials-2-554x323

comfortable-transformable-chair-of-organic-materials-3-554x325

comfortable-transformable-chair-of-organic-materials-1-554x323