نشست دوم کارگروه انجمن و نمایندگان شرکت ساجیران برگزار گردید:

نشست دوم کارگروه انجمن و نمایندگان شرکت ساجیران در حالی برگزار گردیدکه ادامه مباحث جلسه اول را جهت توسعه همکاریهای مشترک به مرحله اجرا نزدیکتر گرداند.

این جلسه با حضور رئیس انجمن آقای سید کاظم سیدمراد و مسئول امور بازرگانی خانم نظری در محل دفتر ساجیران و همینطور با حضور مدیر عامل شرکت ساجیران آقای مهندس عبادی تشکیل گردید.

طرفین در مورد همکاریهای صنفی، بحث و تبادل نظر نمودند. همچنین انجمن طرح آموزش معماران کودک را که طرحی دانش بنیان و با هدف نیل به تعالی دانش کودکان و همینطور کشف استعدادهای نهفته در بطن پاک کودکان عزیز کشورمان که به واقع آینده روشن این مرز و بوم هستند را مطرح نمود که مورد استقبال مهندس عبادی قرار گرفت.

شرکت ساجیران نیز طرحی در راستای همکاری جهت تولید محصولات آموزشی خود مطرح نمود. تعریف این طرح به این صورت بود که با استفاده از ضایعا ت چوب حاصل از تولید کارخانه می توان محصولات فکری با اشکال گوناگون هندسی تولید و در اختیار کارگروه مربوط قرار داد.

با توجه به نحوه ایجاد ارتباط شرکت ساجیران و دعوت رسمی این شرکت از اعضاء انجمن برای بازدید شوروم در فصل گذشته، نحوه اجرا و برگزاری شوروم جدید خود را به اطلاع انجمن رسانید و در نهایت طرفین به آن شدند تا با انعقاد تفاهم نامه موارد همکاریهای مشترک را عملیاتی نموده و به اجرا در آورند.

photo_2016-02-06_17-18-40