بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی