بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

مکان :محل دائمی  نمایشگاههای بین المللی تهران

زمان: تیر31 الی 3 مرداد-21الی 42 جولای