این طرح یکی از بهترین راهها برای سازماندهی یک فضای کاری فشرده در خانه شماست.در این مدل مبلمان، از فضای محدود شما به صورت هوشمندانه ای استفاده شده تا بتواند این محیط را در خدمت اهداف شما  قرار دهد.این مبلمان با توجه به طراحی خاص میتواند یک دفتر کار کوچک حتی در منزل یا اتاق خواب شما نصب گردد.

این یک فضای مناسب کاری در محل زندگی ویا حتی اتاق خواب شماست .که تخت خواب شما در کنار آن محل آرامی برای کار و استراحت میباشد.

laptop-tower

laptop-cabinet-and-desk

linear-armoire-with-desk

desk-combined-with-single-bed-and-storage-554x452