photo_2016-03-15_11-22-2468 

پیام رئیس انجمن

حلول سال نو را به حضور تمام اعضاء انجمن ، همکاران ارجمند تبریک و تهنیت عرض می نمایم،  سالی که گذشت با تمام فراز و نشیب هایش سپری گردید و بدینسان برگی دیگر از دفتر تلاش و کوشش و تجربه ای نو برای خانواده بزرگ انجمن رقم خورد.

خدارا شاکریم که به لطف بیکرانش توانستیم در سالی که به نام دولت و ملت ، همدلی و هم زبانی مزین شده بود، تلاش و نوآوری و بسیاری از اهداف تعیین شده در برنامه های انجمن را محقق نماییم  و چهره ماندگار از انجمن را در افکار عمومی به ثبت برسانیم .

بدهی است انجمن صنفی طراحی و معماری همچنان در گرو تلاش و کوشش تمامی مجموعه بوده و رجاء واثق دارد ، عزت و افتخار برای یکایک اعضا و خانواده معظم آنها و شکوفایی بیش از بیش برای انجمن و میهن عزیز اسلامیان باشد .

 

سیدکاظم سیدمراد

رئیس انجمن