انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و گروه بین المللی یکتا طرح مانی (YTM) تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.