انجمن صنفی طراحی، معماری و سازمان فنی و حرفه‌ای استان تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

انجمن صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور «اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران» تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

در این تفاهم‌نامه، موضوعات مختلفی برای همکاری دو جانبه توافق شده است که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ شناسایی و تأمین نیازهای مهارتی نیروی انسانی شاغل در قسمتهای گوناگون حرفه معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان.

ـ تهیه و تدوین استانداردها و دوره‌های مهارتی تکمیلی به منظور تأمین، به‌روز رسانی و ارتقای مهارت منابع انسانی.

ـ تدوین و یکسان‌سازی استانداردها و سرفصل‌های آموزشی مشترک.

ـ استفاده از پتانسیل و امکانات علمی و اجرایی طرفین جهت افزایش کیفیت دوره‌های آموزشی.

ـ زمینه‌سازی و گسترش ارتباطات فعال و مؤثر اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و انجمن طراحی، معماری، در زمینه‌های آموزش و برگزاری مسابقات ملی مهارت.

ـ تهیه سرفصلهای آموزشی، تولید محتوای درسی و همچنین تولید بسته‌های آموزشی برای دوره‌های مهارتی حضوی و غیرحضوری مورد نیاز انجمن با همکاری طرفین.

همچنین همکاری در زمینه‌های تدوین، تألیف و انتشار کتب، اجرای بسته‌های آموزشی تولید شده، استفاده متقاضیان معرفی شده از سوی انجمن جهت بیمه صنعت ساختمان (در صورت موفقیت در آزمون مربوطه و در چهارچوب ضوابط) از دیگر بخش‌های این تفاهم‌نامه است.