تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن صنفی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور «اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران