بر اساس تصویب کمیته عضویت انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران،

به مناسبت ایام دهه فجر 30 درصد تخفیف جهت حق عضویت برای کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی مرتبط به صنف تا مورخ 23

بهمن ماه در نظر گرفته شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی انجمن حاصل فرمائید:

شماره های تماس: 44241512