این یک صندلی دارای پشتیبان برای بچه‌هاست که توسط طراحی به‌نام “Laurens Van Wierigen” طراحی شده است. همانطور که کودک شما در حال رشد است، می‌تواند بخش‌های مختلف آن را تفسیر کند و از سایه و روشن طرح و رنگ آن لذت ببرد. شما می‌توانید، با استفاده از این صندلی‌ها، به پسر یا دختر کوچک خود در ساختن یک خانه کمک کنید، زیرا این صندلی‌ها از فوم ساخته شده و برای کودکان امن و بی‌خطر است. آنها همچنین می‌توانند، با روی هم قرار دادن قطعات صندلی به‌صورت قفسه، به‌دنبال سبک مدرن و تزئین اتاق خود باشند، این‌کار  نه‌تنها برای اتاق کودکان به‌عنوان مبلمان مدرن استفاده می‌شود، بلکه کاربردهای بیشتری خواهد داشت.

 

 

Your children will be delighted!

 It’s a stackable chair for your child called Stacking Throne by designer Laurens Van Wierigen. As your child is growing up, he or she can take different parts of it. The delightful bright shades will color the child’s life. You can help your little son or daughter to build a house for playing of this chair. The chair is made of foam and it’s safe for the children. You can also put the parts so that they will represent bright shelves. Let’s follow modern style and decorate not only your room but also the children’s room with modern and functional furniture, too.

functional-stackable-chairs-for-children-3

functional-stackable-chairs-for-children-2

functional-stackable-chairs-for-children-1