یک صندلی تحت عنوان “Pelly”، توسط طراحی به‌نام “Laura Väinölä”، در اشکال مختلف از جمله خنده‌دار و به شکل لبخند طراحی شده است. این صندلی از میله و نگه‌دارنده رنگارنگ ساخته شده که هر میله با پارچه نرم پوشیده شده است. قسمت روی این صندلی‌ها، برای بچه‌ها بسیار خنده‌دار و مفرح است.

این صندلی‌های شگفت‌انگیز در افزایش خلاقیت کودکان تأثیرگذارند، زیرا در طرحها و رنگهایی دوست‌داشتنی ساخته می‌شوند و همچنین لذت‌بخش هستند، زیرا کودکان می‌توانند ظاهر صندلی‌ها را با توجه به خلق و خوی خود تغییر دهند. این یک طراحی عملی و هیجان‌انگیز برای کسی است که می‌خواهد رنگ‌ها و الگوهای خود را انتخاب کرده و صندلی خود را آن‌طور که دوست دارد، هر روز تغییر دهد.

 

 

 

Hey, guys, smile!

 Pelly Chair by designer Laura Väinölä is designed in different funny shapes including smiles. The chair is made of some colorful pegs and a holder; the pegs are covered with soft fabric. This is a very funny and playful piece aiming at grown-ups and their kids. This amazing seat develops creativity in the children: they may arrange any patterns and colors as they like; it’s also delightful for the grown-ups as you can change the look of the chair according to your mood. It’s a practical and exciting design for anybody, choose your colors and patterns and change the seat as you like every day!

playful-chair-to-develop-creativity-1-554x402

playful-chair-to-develop-creativity-6-554x308

playful-chair-to-develop-creativity-3-554x619

playful-chair-to-develop-creativity-5-554x461