کنفرانس مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی به‌همراه نمایشگاه جانبی آن، در روز پنجشنبه 5/6/94، در سالن آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت در دو بخش علمی و اجرایی برگزار گردید.

برگزارکننده این کنفرانس، مؤسسه عصر قلم با مشارکت سازمان کاردانهای ساختمان بوده و هدف از این کنفرانس، بهبود روشها و شیوه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی در پروژه‌های عمرانی درنظر گرفته شده بود که با رضایت مخاطبین همراه شد.

همچنین در پایان کنفرانس، گواهی حضور به شرکت‌کنندگان و تندیس به شرکت‌ها و مجموعه‌های برتر اهدا گردید و در میان برنامه‌ها پذیرایی، صرف نهار و اجرای موسیقی زنده توسط هنرمند محبوب “حامی” انجام شد.

سخنرانان این کنفرانس به‌شرح زیر بودند:

مهدی مؤذن (ریاست سازمان کاردانهای ساختمان)

دکتر امیر خلوتی (معاون آموزشی سازمان کاردانهای ساختمان و مدیر عامل مؤسسه آموزشی سرا)

مهندس رهبر (ریاست اسبق انجمن انبوه سازان)

دکتر حسنی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

مهندس خطیبی (نایب رئیس انجمن بتن ایران)

دکتر مسعود طرقی (استاد دانشگاه و مدیرعامل گروه یکتا طرح مانی)

2 13