امروزه دامنه دکوراسیون داخلی به‌شدت گسترش یافته و با پیچیده شدن و مدرن شدن دنیای کنونی شاخه دکوراسیون و طراحی داخلی نیز به‌طور مستقل، به رشته‌ای حرفه‌ای تبدیل شده است. امروزه طراحان دکوراسیون داخلی در پروژه‌های عملی، دوش به‌دوش متخصصانی چون معماران، مهندسان و مدیران ساخت‎وساز فعالیت می‌کنند. این متخصصان و نیروهای خلاق، نه‌تنها برنامه‌ریزی و طراحی ساختمان‌ها و بناهای عمومی، تجاری، تفریحی و مسکونی را انجام می‌دهند، بلکه در زمینه مدیریت پیاده‌سازی چنین پروژه‌هایی نیز آموزش دیده و مسئولیت انجام آنها را بر عهده دارند. دکوراسیون داخلی از جهت معیارهای روانشناسی نیز می‌تواند مورد توجه واقع شود، زیرا فضایی که یک فرد در آن زندگی یا کار می‌کند، نشان‌دهنده روحیه افراد آن‌جاست. برای همین است که می‌توان روح یک مکان را با دکوراسیون داخلی آن تغییر داد.

دکوراسیون مجموعه دانش “فن و هنر” است که با عناصر مرتبط خود، از قبیل فرم، رنگ، بافت و  … سعی در بهینه‌سازی فضاها و دست‌یابی به کارآیی و کارکرد مناسب در کنار زیبایی «معانی و معناها» است. طراحی داخلی با ایجاد مجموعه‌ای از “بایدها و نبایدها (کثرت‌ها و کاستی‌ها)” و “قرار دادن فرم در برابر فرم و فضا”،طبیعت در برابر هندسه (معماری ارگانیک)“، “داخل در برابر خارج” و همچنین “قدرت و منطق مردانه از یک سو و احساسات زنانه از سوی دیگر (که در اوج وجود به‌تفاهم رسیده‌اند.)” می‌کوشد، ارتباط معنایی و فرمال را مفهوم بخشد. در واقع طراحی به‌وسیله این ترکیب می‌خواهد، به اهداف مورد نظر خود در طراحی فضا دست یابد.

منبع : شرکت طرح پرداز پایا