بنام خدا

سری مسابقات دانشجو معمار برتر در سال ۱۳۹۲ با محوریت ارتقا دانش طراحی معماری در میان دانشجویان این حوزه هنری توسط مرکز معماری ایران آغاز شد . نگاه برگزار کنندگان مسابقه در دو دوره ی پیشین به سوی ارتقا و اصلاح وضعیت نماها بوده است و در همین راستا موضوعات مسابقه را معین نمودند که موضوع اولین دوره مسابقه “طراحی برای ساماندهی بام ها” به عنوان نمای پنجم شهری و موضوع دومین دوره مسابقه “خلاقیت و نما” در نظر گرفته شد. موضوع و برنامه سومین دوره مسابقه دانشجو معمار برتر سال ۹۴ بزودی از طریق وب سایت