سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد در خصوص طراحی یادمان هنری میدان حضرت ولیعصر(عج) اقدام نماید. با توجه به اهمیت این میدان به عنوان یکی از میادین شاخص و با هویت شهری، از تمامی هنرمندان علاقه‌مند دعوت می‌شود طرح‌های پیشنهادی خود را به این سازمان ارایه نمایند.

رویکرد و ملاحظات:

 

  1. توجه به زمینه معنایی و زیستی میدان

 

  1. توجه به مفاهیم زیبایی شناسی

 

3.در نظر گرفتن ویژگی های اجرایی بر اساس ساختار کنونی میدان

 

نحوه شرکت :

هنرمندان گرامی جهت ثبت نام در فراخوان در تاریخ ذکر شده می توانند با مراجعه به سایت سازمان به نشانی www.zibasazi.ir فرم ثبت نام را دریافت و به همراه طرح های پیشنهادی ومدارک به دبیرخانه مراجعه نمایند

نشانی دبیرخانه: پاسداران، میدان هروی، خیابان شهید وفامنش،کوچه شهید جمالی شرقی، پلاک 12، مدیریت آثار حجمی(عمارت عین الدوله)   تلفن : 22969742