( 9الی 12 فروردین ماه 1395 مسقط-عمان)

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  عمان در مسقط پایتخت این کشور با حضور پر بار پاویون هایی از کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، هند، تایوان، کویت، مصر و ایران برگزار خواهدشد.

در دوره گذشته این نمایشگاه که با افزایش 20 درصدی تعداد مشارکت کنندگان نسبت به سال 2014 همراه بود 373 شرکت از 7 کشور دنیا در

فضایی بالغ بر 18000 مترمربع حضور داشتند که با بازدید نزدیک به1600 نفر متخصص همراه بود.