حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری ، معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران (عمومی)

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا

محورهای اصلی همایش:

-مدیریت ، برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار

– طراحی شهری و توسعه پایدار شهری

– حمل و نقل شهری و توسعه پایدار

– شهرسازی ایرانی اسلامی پایدار

– معماری پایدار

– عمران شهری و پایداری