این شماره شامل قسمت های مهم، متنوع و خواندنی است که مهمترین عناوین آن عبارتند از:

حرف اول: تا موسیقی به‌راه است، ما هم خواهیم رقصید (کاوه فولادی نسب / مریم کهنسال نودهی)

سرمقاله: روی خط کبود…  (سروش بخت مینو)

فرهنگ معماری: وقتی از هویت حرف می‌زنیم، یعنی می‌خواهیم فرهنگ معماری را بفهمیم. (بهرام هوشیار یوسفی / عطا چوخاچیان)

چالش هویت: حرکت کاتوره‌ای به‌جای حرکت سیال. «نگاهی به ذهنیت‌های احتمالی شکل‌دهنده طرح مسجد ولیعصر» (سهیل کارآگاه)

طراح، مردم و زبان مشترک: آیا معماری ما نیاز به اندیشیدن دارد؟… (ایمان آگاه / خشایار حضرتی وند)