شماره ۳۳ نشریه اینترنتی نوسازی، در روز ۹۴/۱۰/۲۷، مشتمل بر مطالب زیر منتشر خواهد شد.آنچه در این شماره خواهید خواند، به‌شرح زیر است:

مقالات:

ـ مشارکت عمومی در پروژه‌های نوسازی شهری: چشم‌انداز چین

ـ «هنر در مرکز» مطالعه عینیت بخشی به تمایز در بازآفرینی شهری، با رویکرد مبتنی بر فرهنگ، نمونه موردی: شهرقرمز، شانگهای

ـ بازبینی رویکرد بازآفرینی شهری در هنگ کنگ

ـ تبیین شهر تبعیض نژادی: ۲۰ سال تاریخ‌نگاری شهری در آفریقای جنوبی

ـ گره‌های مرکز شهر و شبکه‌های حمل و نقل عمومی: موقعیت، ارتباطات و وابستگی‌های فقرای شهر در ژوهانسبورگ

یادداشت:

ـ سی پروژه نوسازی شهری در آمریکا

تجربه:

ـ بومی گزینی رمز نوسازی و تجمیع

گزارش:

ـ جلسه شورای پژوهش با موضوع «پروژه‌های محرک توسعه»

معرفی:

ـ مجموعه کتاب‌های نوسازی و توسعه محلی

ـ طرح پژوهشی: ارزیابی تأثیرات سیاست‌های تشویقی ساخت‌وساز در بافت فرسوده منطقه ۷، بر کیفیت زندگی ساکنان.

ـ طرح پژوهشی: ارزیابی تأثیر مجتمع تجاری نگین شرق، به‌منظور تعیین اولویت‌های کاربری در زمین‌های اطراف آن.

ـ پایان‌نامه: ارزیابی راهکارهای طراحی محرک توسعه و ارائه الگوی طراحی میان‌افزای شهری در بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: محلات فرسوده منطقه شمیرانات شهر تهران).

پایان نامه: بررسی شاخص‌های کیفیت محیط شهری در بافت‌های فرسوده شهر تهران (موردمطالعه: منطقه ۷، ناحیه ۱، محله نظام آباد).