نشریه شهرت که از اسفند ماه سال گذشته، به‌شکل دو ماهنامه منتشر شده و در سطح دانشگاه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها توزیع شده است، در ایستگاه چهارم به پرونده شهر و درخت رسید.

در ابتدای این پرونده آمده: اگر جزو آن دسته افرادی هستید که «هوای باغ نکردید و دور باغ گذشته» و الان نشسته‌اید در طبقۀ چهلم برجتان که بر جنازۀ باغی قد کشیده و افسوس خاطرات دیروزتان در بوستان را می‌خورید، اگر از کسانی هستید که دستشان به‌خون درختی آلوده نشده یا شده و از آلودگی هوا و کمبود اکسیژن این شهر دم می‌زنند، اگر شما هم با امضای کاغذی شریک جرم سوزاندن باغ‌های این شهر بوده‌اید ولی اگر طبیعت پلی بشود، خوب بلدید از رویش رد شوید، اگر شما هم جزو نسلی هستید که حتی در خاطراتشان هم باغ و بوستان، محلی از اعراب ندارد و الان متوجه منظور ما نمی‌شوید که دقیقاً از چه حرف می‌زنیم، اگر شما هم هربار که به شهرهای آن‌ور آب سفر می‌کنید، دلتان می‌رود که این‌ها چقدر همه چیزشان سبز است و ما چقدر یک‌دست خاکستری…

خلاصه، اگر شما هم چند وقتی است بغض همه اینهایی که گفتیم، گلویتان را گرفته و دارد فشار می‌دهد و یک‌بار هم آن را در صورت کسانی که باغ‌ها را خشک می‌کنند یا شرکای جرم محترمشان فریاد نزده‌اید، این پرونده را حتماً حتماً بخوانید.