نشریه شهرت که از بهمن‌ماه سال گذشته، به‌شکل دو ماهنامه منتشر شده و در سطح دانشگاه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها توزیع شده است، این‌بار و در شماره پنجم خود، صدای شهر و جنگ در گوشش پیچیده است.

روی جلد آن نوشته شده: «جنگ فقط شروع می‌شود» و در سر پرونده این شماره آمده: نه بُعدِ مکان بهانه مناسبی است و نه بُعدِ زمان. جنگ، جنگ است. چه سی سال پیش شروع شده باشد و چه خارج از مرزهای ما رخ بدهد. کودک و زن و پیر و جوان و خانه و خیابان و درخت و در و پنجره هم نمی‌شناسد. تنها یک قاعده دارد: جنگ‌ها فقط شروع می‌شوند.

شماره-پنجم-نشریه-شهرت-768x512