مرکز معماری ایران، دوره تخصصی معماری داخلی را با عنوان آتلیه طراحی معماری، با حضور مهندس رضا نجفیان، طراح، معمار و برنده جوايز متعدد معماري و معماري داخلي، برگزار می‌کند.

مدت برگزاری این دوره 68 ساعت (شامل 36 ساعت طراحی معماری، 16 ساعت مباحث مربوط به تأسیسات در معماری داخلی و 16 ساعت اصول طراحی فضاهای سبز در معماری داخلی) است. این آتلیه که آخرین کد برگزاری معماری داخلی در سال 1394 بوده، از ابتدای دی‌ماه شروع می‌شود.