شروع ثبت‌نام ترم زمستانی مجتمع آموزشی بن ژیوار از تاریخ 22/09/1394 شروع شده و با تأسیس مرکز طراحی این مجتمع همزمان خواهد شد. همچنین «دوره‌های آموزشی مدیریت طراحی»، برای اولین بار در ایران، توسط این مجموعه و با همکاری اساتید مجرب کشور برگزار می‌شود.

شایان ذکر است که این مجتمع، در پایان هر دوره به دانش‌پذیران خود، مدرک سازمان اداره کار بین الملل، از سازمان فنی و حرفه ای را اعطا می‌نماید.