دومین شماره خبر نامه انجمن صنفی کارفرمایی طراحی معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران منتشر شد.

جهت دریافت خبرنامه به غرفه انجمن در نمایشگاه میدکس مراجعه فرمائید.

محل نمایشگاه: سالن میلاد طبقه دوم غرفه B09 زمان:۲۰ الی ۲۳ دیماه ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر

دانلود خبرنامه شماره 2